Newsletter 16/2013
Newsletter 16/2013

Od redakcji:

Na łamach newslettera
"Advertiva Review", od czasu do czasu, team kreatywny agencji Advertiva zamierza chwalić się
swoimi spektakularnymi sukcesami. Opis wybranych osiągnięć w każdym numerze. Nie ukrywamy, że będziemy wyrażać się na nasz własny temat wyłącznie w superlatywach.
Zadania ściśle tajne

Nowa komórka wywiadowcza wydzielona ze struktur brandu Advertiva Badania Marketingowe. STOP. Wysokiej klasy agncii dokonają inwigilacji każdego miejsca wskazanego przez Klienta. STOP. Opracują ściśle tajny raport podsumowujący jakość obsługi placówek Klienta. STOP. Wskażą co funkcjonuje jak należy i zdemaskują pozycje wymagające poprawy. STOP. Nasi profesjonalnie wyszkoleni tajni audytorzy zdekonspirowali już poziom obsługi serwisowej w poznańskich salonach Volkswagena, oraz jakość obsługi w placówkach sprzedających artykuły firmy DRE. STOP. Zachęcamy do kontaktu. STOP. agencja@advertiva.pl

Nasza oferta została poszerzona o usługę Mistery Shopper, w ramach której proponujemy badania obejmujące analizę czynników mających wpływ na jakość obsługi. Przy realizowanych projektach współpracujemy z kadrą naukową katedry Strategii Marketingowych z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, co jest gwarantem odpowiedniego poziomu merytorycznego już od momentu tworzenia scenariusza badania, poprzez cały jego przebieg aż do etapu opracowania raportu podsumowującego.Agencja Reklamowa Advertiva
ul. Kaliowa 19, 60-175 Poznań, tel. 61 88 66 850, fax 61 867 76 30