Newsletter 14/2012
Newsletter 14/2012

Od redakcji:

Na łamach newslettera
"Advertiva Review", od czasu do czasu, team kreatywny agencji Advertiva zamierza chwalić się
swoimi spektakularnymi sukcesami. Opis wybranych osiągnięć w każdym numerze. Nie ukrywamy, że będziemy wyrażać się na nasz własny temat wyłącznie w superlatywach.
Żywiec po raz 3

Agencja reklamowa Advertiva przygotowała i wdrożyła III edycję programu Żywiec Partner Club skierowanego do Przedstawicieli Handlowych Hurtowni Partnerskich Grupy Żywiec. Do zadań agencji należało: opracowanie nowych zasad programu w oparciu o szczegółową analizę dotychczasowych działań, przygotowanie nowych projektów graficznych zgodnych z nową identyfikacją wizualną Klienta (materiały drukowane i nowy serwis WWW), zaplanowanie i realizacja promocji nowej edycji programu w Hurtowniach Partnerskich Klienta. Aktualnie agencja kompleksowo obsługuje program w zakresie komunikacji (SMS, MMS, WWW) i rozliczania uczestników z zadań stawianych przez Organizatora. Zgodnie z standardem obsługi Advertivy, prowadzona jest ewaluacja projektu, zapewniająca jego optymalizację w trakcie jego trwania.
Program realizowany jest przy pomocy autorskiego oprogramowania wykonanego przez Advertivę, służącego do zarządzania lojalnością przy pomocy kanałów internetowych.

 Agencja Reklamowa Advertiva
ul. Kaliowa 19, 60-175 Poznań, tel. 61 88 66 850, fax 61 867 76 30