Newsletter 13/2011
Newsletter 13/2011

Od redakcji:

Na łamach newslettera
"Advertiva Review", od czasu do czasu, team kreatywny agencji Advertiva zamierza chwalić się
swoimi spektakularnymi sukcesami. Opis wybranych osiągnięć w każdym numerze. Nie ukrywamy, że będziemy wyrażać się na nasz własny temat wyłącznie w superlatywach.
Advertiva dla Volkswagen Bank Polska

Z początkiem kwietnia 2011 r. Volkswagen Bank Polska S.A. we współpracy z agencją reklamową Advertiva uruchomił drugą edycję programu partnerskiego Formuła Zysku prowadzonego od stycznia 2010 r. W programie Formuła Zysku biorą udział pracownicy salonów Audi, Volkswagen (samochody osobowe i użytkowe), ŠKODA, Seat i Porsche, którzy uczestniczą w sprzedaży oferty Volkswagen Bank Polska (kredyty), Volkswagen Leasing Polska (leasing) i Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy (pełna gama ubezpieczeń samochodowych). Organizator poprzez program partnerski oraz inne działania pragnie nieustanie polepszać oraz rozwijać współpracę z dealerami, kierownikami salonów i samymi sprzedawcami w całej Polsce. Advertiva wsparła Volkswagen Bank Polska w szczegółowej analizie pierwszej edycji programu, na której podstawie wspólnie wypracowano nowe, jeszcze bardziej atrakcyjne zasady drugiej edycji Formuły Zysku. Po stronie agencji należało wdrożenie nowych zasad programu, przygotowanie nowych materiałów komunikacyjnych (w tym serwisu internetowego) oraz promocję programu w ponad 250 salonach w całej Polsce. Równolegle rozpoczęły się prace prowadzone przez zespół marketingu Volkswagen Bank Polska i Advertiva nad platformą komunikacji zintegrowanej Banku z siecią delaerską Grupy Volkswagen. Jest to kolejny element podnoszący efektywność szybkiej wymiany informacji między Bankiem a dealerami.Agencja Reklamowa Advertiva
ul. Kaliowa 19, 60-175 Poznań, tel. 61 88 66 850, fax 61 867 76 30