Newsletter 13/2011
Newsletter 13/2011

Od redakcji:

Na łamach newslettera
"Advertiva Review", od czasu do czasu, team kreatywny agencji Advertiva zamierza chwalić się
swoimi spektakularnymi sukcesami. Opis wybranych osiągnięć w każdym numerze. Nie ukrywamy, że będziemy wyrażać się na nasz własny temat wyłącznie w superlatywach.
Nowy subbrand Advertivy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, agencja reklamowa Advertiva powołała do życia subbrand „Advertiva badania marketingowe”. W myśl Arystotelowskiej maksymy, iż „prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn” zespół nowego brandu będzie zajmował się analizą i rozwiązywaniem wszelkiego rodzaju problemów badawczych. Na potrzeby projektu nawiązaliśmy współpracę z Katedrą Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która sprawuje nadzór merytoryczny nad badaniami. W kwietniu 2011 roku nasz zespół przeprowadził badanie na temat: „Preferencje zakupowe klientów na rynku PBS”. Badanie miało charakter etnograficzny i zostało wykonane metodą obserwacji uczestniczącej oraz wywiadu bezpośredniego wśród osób uczestniczących w zakupach artykułów papierniczych we wskazanych przez Zleceniodawcę punktach sprzedaży. Zebrany materiał empiryczny dostarczył odpowiedzi na pytanie: Jak powinien wyglądać najbardziej przyjazne klientowi sklepy w branży PBS?Agencja Reklamowa Advertiva
ul. Kaliowa 19, 60-175 Poznań, tel. 61 88 66 850, fax 61 867 76 30