Newsletter 06/2008
Newsletter 06/2008

Od redakcji:

Na łamach newslettera
"Advertiva Review", od czasu do czasu, team kreatywny agencji Advertiva zamierza chwalić się
swoimi spektakularnymi sukcesami. Opis wybranych osiągnięć w każdym numerze. Nie ukrywamy, że będziemy wyrażać się na nasz własny temat wyłącznie w superlatywach.
Advertiva dla Fujitsu Siemens Computers

Rozpoczęliśmy współpracę z Fujitsu Siemens Computers, polegającą na kompleksowej obsłudze w ramach nowej edycji ogólnopolskiego programu Cyberbonus. Jest to program motywacyjny, który skierowany jest do sprzedawców sprzętu komputerowego Fujitsu Siemens Computers, zakupionego wyłącznie u autoryzowanych dystry- butorów: AB, ABC Data i Tech Data. Sprzedawcy za zarejestrowaną sprzedaż w programie zbierają punkty, które mogą wymienić na nagrody rzeczowe. Jednocześnie wszystkie zgromadzone Cyberdolary sumują się na kontach uczestników w celu wyłonienia nagrody głównej, którą jest wycieczka po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Byliśmy odpowiedzialni za kompleksowe przygotowanie oprawy graficznej programu, rozwiązań IT oraz bieżącej obsługi Cyberbonusa, w ramach której zajmowaliśmy się komunikacją z uczestnikami, prowadzeniem programu oraz zakupem i wysyłkę nagród. Wizualną stronę programu utrzymaliśmy w ame- rykańskiej stylistyce, wykorzystaliśmy takie motywy jak baseball, Wall Street czy kasyno. W celu usprawnienia zarządzania programem, wykorzystaliśmy autorskie oprogramowanie pozwalające na wygodne administrowanie przedsię- wzięciem.Agencja Reklamowa Advertiva
ul. Kaliowa 19, 60-175 Poznań, tel. 61 88 66 850, fax 61 867 76 30