Newsletter 04/2007
Newsletter 04/2007

Od redakcji:

Na łamach newslettera
"Advertiva Review", od czasu do czasu, team kreatywny agencji Advertiva zamierza chwalić się
swoimi spektakularnymi sukcesami. Opis wybranych osiągnięć w każdym numerze. Nie ukrywamy, że będziemy wyrażać się na nasz własny temat wyłącznie w superlatywach.
AED - promocja sprzedaży

Pod nazwą "Sprawdź ile dopłacimy Ci, żebyś to zrobił" prowadzona jest ogólnopolska promocja konsumencka dla marki Podłogówka.pl należąca do AED Polska. Celem kampanii jest wzmocnienie wizerunku, a także wzrost sprzedaży zestawów Podłogówki.pl.
Produkt Podłogówka.pl jest gotowym zestawem do montażu ogrzewania podłogowego. Zestawy kierowane są do grupy instalatorów. Oprawa graficzna promocji została przygotowana z uwzględnieniem specyfiki odbiorcy docelowego a jej mechanizm opiera się na elementach istotnych dla instalatorów. Komunikacja zasad promocji bazowała na wykorzystaniu materiałów POS w miejscach zakupu. Za pomysł, kreację, copywriting i realizację wszystkich działań związanych z obsługą promocji  odpowiada agencja Advertiva.
Promocja sprzedaży jest działaniem skutecznym, służacym realizacji postawionych przed agencją celów - ma na celu oddziaływanie na klienta podczas procesu sprzedaży jak również po dokonaniu zakupu, poprzez stworzenie korzystnego klimatu sprzedaży.Agencja Reklamowa Advertiva
ul. Kaliowa 19, 60-175 Poznań, tel. 61 88 66 850, fax 61 867 76 30