Newsletter 12/2011
Newsletter 12/2011

Od redakcji:

Na łamach newslettera
"Advertiva Review", od czasu do czasu, team kreatywny agencji Advertiva zamierza chwalić się
swoimi spektakularnymi sukcesami. Opis wybranych osiągnięć w każdym numerze. Nie ukrywamy, że będziemy wyrażać się na nasz własny temat wyłącznie w superlatywach.
Najnowsza publikacja Wydawnictwa Advertiva!

Współpraca z Katedrą Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zaowocowała kolejną publikacją. W styczniu 2011 ukaże się książka Macieja Brzozowskiego i Tomasza Kopczyńskiego pt. „Zarządzanie projektami i zmianami w przedsiębiorstwie”. Autorzy są adiunktami w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadzą badania w obszarze najnowszych koncepcji i metod zarządzania. Zrealizowali także wiele projektów doradczych z zakresu formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz doskonalenia systemu zarządzania , w tym zarządzania projektami i zarządzania zasobami ludzkimi.
publikacja

 



Agencja Reklamowa Advertiva
ul. Kaliowa 19, 60-175 Poznań, tel. 61 88 66 850, fax 61 867 76 30