Newsletter 11/2010
Newsletter 11/2010

Od redakcji:

Na łamach newslettera
"Advertiva Review", od czasu do czasu, team kreatywny agencji Advertiva zamierza chwalić się
swoimi spektakularnymi sukcesami. Opis wybranych osiągnięć w każdym numerze. Nie ukrywamy, że będziemy wyrażać się na nasz własny temat wyłącznie w superlatywach.
Najnowsza publikacja

Podczas swojego ostatniego posiedzenia w roku akademickim 2009/2010 Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie zespołowej nagrody Rektora I stopnia dla dr. PiotraKwiatka, dr. Grzegorza Zielińskiego oraz dr. Marek Zielińskiego za cykl publikacji naukowych z obszaru marketingu i sprzedaży: "Komunikacja w relacjach business-to-business" (autorstwo), "Wyzwania dla marketingu i sprzedaży na rynku B2B" (redakcja), "Studia przypadku marketingu i sprzedaży na rynku B2B" (redakcja). Wydawcą wszystkich publikacji jest agencja Advertiva.Agencja Reklamowa Advertiva
ul. Kaliowa 19, 60-175 Poznań, tel. 61 88 66 850, fax 61 867 76 30