Newsletter 9/2009
Newsletter 9/2009

Od redakcji:

Na łamach newslettera
"Advertiva Review", od czasu do czasu, team kreatywny agencji Advertiva zamierza chwalić się
swoimi spektakularnymi sukcesami. Opis wybranych osiągnięć w każdym numerze. Nie ukrywamy, że będziemy wyrażać się na nasz własny temat wyłącznie w superlatywach.
Konferencja B2BForum 2009

Na początku listopada w hotelu Andersia w Poznaniu odbyła się kolejna konferencja z cyklu B2BForum. Agencja Advertiva współorganizowała konferencję razem z CentrumB2B przy Katedrze Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W spotkaniu wzięło udział 50 menedżerów i specjalistów marketingu i sprzedaży oraz pracowników naukowych z wielu polskich uczelni.
Spotkania B2BForum są organizowane, by budować pomosty między światem nauki i biznesu, pomiędzy marketingiem i sprzedażą. W ten sposób organizatorzy chcą zaprzeczyć obiegowej opinii o niemożności porozumienia tych światów. Tegoroczne B2BForum było miejscem żarliwych dyskusji, wymiany wiedzy i poglądów na temat marketingu i sprzedaży B2B. Dużą satysfakcję dawał poziom i kultura dyskusji, a jej wartość podkreślali wszyscy uczestnicy, którzy wysłuchali w 20 referatów i wzięli udział w 7 moderowanych dyskusjach.
Opracowania przygotowane przez prelegentów i uczestników B2BForum zostaną wydane w grudniu w nowej książce CentrumB2B „Wyzwania marketingu i sprzedaży na rynku B2B”. Książka zostanie przygotowana pod redakcją przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu P.Kwiatka, G.Leszczyńskiego i M.Zielińskiego i zostanie wydana przez Wydawnictwo Advertiva.
Agencja Advertiva wpiera także merytorycznie studia podyplomowe Centrum B2B.

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.centrumb2b.ue.poznan.plAgencja Reklamowa Advertiva
ul. Kaliowa 19, 60-175 Poznań, tel. 61 88 66 850, fax 61 867 76 30