Newsletter 20/2014
Newsletter 20/2014

Od redakcji:

Na łamach newslettera
"Advertiva Review", od czasu do czasu, team kreatywny agencji Advertiva zamierza chwalić się
swoimi spektakularnymi sukcesami. Opis wybranych osiągnięć w każdym numerze. Nie ukrywamy, że będziemy wyrażać się na nasz własny temat wyłącznie w superlatywach.
Advertiva (d)oceniona

Jak co roku największa agencja badawcza w Polsce MillwardBrown SMG/KRC przeprowadziła badania satysfakcji klientów agencji reklamowych. W badaniu przeprowadzonym na zlecenie wydawcy miesięcznika „Media & Marketing Polska” Advertiva została bardzo dobrze oceniona, uzyskując w niemalże wszystkich kategoriach oceny powyżej średniej dla całego rynku agencji reklamowych.

W 2013 roku pozyskaliśmy 6 znaczących, nowych Klientów oraz rozbudowaliśmy usługi z zakresu badań marketingowych (telemarketing, mystery shopping, mystery call). W badanym roku uzyskaliśmy przychody netto na poziomie 12,24 mln zł. Do swojego portfolio agencja dodała takich Klientów jak m.in. Hochland, Galeria Tarnovia, York Sp. z o.o., DRE, Bolsius Polska.


Advertiva jest postrzegana jako agencja rozumiejąca nowe media. Doceniono nas również za pomoc w rozwiązywaniu problemów marketingowych naszych Klientów oraz za bezpośredni związek pomiędzy działaniami agencji i wysokością sprzedaży Klientów.Agencja Reklamowa Advertiva
ul. Kaliowa 19, 60-175 Poznań, tel. 61 88 66 850, fax 61 867 76 30