Newsletter 22/2015
Newsletter 22/2015

Od redakcji:

Na łamach newslettera
"Advertiva Review", od czasu do czasu, team kreatywny agencji Advertiva zamierza chwalić się
swoimi spektakularnymi sukcesami. Opis wybranych osiągnięć w każdym numerze. Nie ukrywamy, że będziemy wyrażać się na nasz własny temat wyłącznie w superlatywach.
Innowacyjność pod lupą

Nasz dział Advertiva Badania Marketingowe na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadzi badania dotyczące innowacyjności oraz kapitału społecznego w polskich firmach. Badania przeprowadzane jest metodą CATI.
Respondentami są menadżerowie średniego i wysokiego szczebla odpowiedzialni w swoich przedsiębiorstwach za badania i rozwój, finanse, marketing, zaopatrzenie, produkcję, zakupy oraz sprzedaż. Na potrzeby realizacji projektu stworzyliśmy 7 różnych skryptów telemarketingowych dostosowanych do specyfiki funkcjonowania
różnych działów w przedsiębiorstwie. Nadzór merytoryczny nad projektem zapewnia dr Marek Zieliński z Katedry Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.Agencja Reklamowa Advertiva
ul. Kaliowa 19, 60-175 Poznań, tel. 61 88 66 850, fax 61 867 76 30